Visjon

Det er ikke alltid samsvar mellom kart og terreng. Norges Kartinstitutts ambisjon er å minimere forskjellen.

Norges Kartinstitutt ønsker å være en ledende aktør innenfor kartsegmentet i Norge. Norges Kartinstitutt skal være allsidige og innovative, og kontinuerlig ta initiativ til forbedringer og utvikling.

Reisende mennesker har ulike behov og mål. Norges Kartinstitutt ønsker å skape en helhetlig løsning, og koordinere et bredt utvalg av relevant informasjon for de som ferdes på norske veier.