BH54bd95INH0rhgYwcyIbA96jfUe8lo58cc8eL45HMWw

Bedrer samarbeid med nye kart

NRK.no: Bedrer samarbeid med nye kart – Politiet, Forsvaret og frivillige hjelpeorganisasjoner kan nå bruke det samme kartet på øvelser og i krisesituasjoner, etter at alle politidistrikt har fått et nytt beredskapskart.