Om Norges Kartinstitutt

Norges Kartinstitutt er ansvarlig for kartportalen norskekart.no. Norskekart.no er først og fremst en karttjeneste, det er vårt primæranliggende. Samtidig samler Norges Kartinstitutt nyttig informasjon for alle som ferdes på veien, og sørger for å presentere det best mulig. Norges Kartinstitutt lager et nytt konsept med et bredt utvalg av tjenester relatert til kartsegmentet.

Norskekart.no er en kartportal som gjør det enklest mulig for alle reisende å navigere på norske veier, enten det er privatpersoner, turister, det offentlige eller næringsdrivende. Derfor synliggjør Norges Kartinstitutt spesifikke interessepunkter i kartbasen ut i fra gitte kriterier. Norges Kartinstitutt er mer enn en karttjeneste. Vi tilbyr en helhetlig reiseinformasjon med ulike kartfunksjoner, samt landets beste tjenester knyttet til reiserute, trafikk, vær, turisme og varslingstjenester.

Samtlige ansatte i Norges Kartinstitutt har ti til femten års erfaring innenfor kartsegmentet. Vi har dermed opparbeidet en solid kunnskapsplattform på dette feltet.

Norges Kartinstitutt jobber kontinuerlig og målrettet for å optimalisere norskekart.no, slik at den til enhver tid er oppdatert og operativ.

Norges Kartinstitutt ble stiftet som et uavhengig, norskeid foretak i 2011. Norskekart.no er en offentlig, fritt tilgjengelig kartbase. Interessepunktplasseringene i kartbasen er en betalt tjeneste. Norges Kartinstitutt bruker kartgrunnlaget til Kartverket som utgangspunkt for tjenesten norskekart.no. Kartverket leverer det mest detaljerte og oppdaterte kartet i Norge, med svært brukervennlige funksjoner. Kartverket er en statlig aktør, som blant annet har det nasjonale ansvaret for geografisk informasjon. De er en nasjonal geodatakoordinator, som leder og samordner arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Norge. Norges Kartinstitutt AS er et privateid selskap som utvikler og vedlikeholder nettsiden norskekart.no. Selskapet har intet samarbeid med, eller tilknytning til Kartverket.