Norges Kartinstitutt støtter TV-aksjonen

Norges Kartinstitutt ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Vi ønsker å gjøre noe for mennesker som trenger det. Derfor har Norges Kartinstitutt helt siden oppstarten i 2011 valgt å støtte et godt formål hvert eneste år. Det finnes et mangfold av veldedige organisasjoner og viktige saker, både nasjonalt og internasjonalt, som utvilsomt fortjener oppmerksomhet og støtte. Av disse har Norges Kartinstitutt valgt TV-aksjonen, fordi det er en årlig, riksdekkende aksjon arrangert av NRK som engasjerer hele landet, via bøssebærere, privatpersoner og bedrifter, samt direktesending på NRK. Dermed får de svært viktige sakene TV-aksjonen fronter et bredt nedslagsfelt. I 2013 vant Norges Kartinstitutt NRKs auksjon til inntekt for de som er rammet av demens. I den sammenhengen var noen av våre ansatte så heldige at vi fikk en personlig omvisning i NRKs lokaler på Marienlyst av Arne Scheie, samt en påfølgende lunsj med sportskommentatorlegenden.

I 2016 er TV-aksjonen til inntekt for Røde Kors De usynlige ofrene. Formålet med aksjonen er å hjelpe mennesker i Syria, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar og Mellom-Amerika med blant annet helsetilbud og medisiner. 10 prosent av innsamlingsbeløpet skal også brukes i Norge, på aktiviteter på asylmottakene, flyktningguider og helsesentra for papirløse flyktninger. Norges Kartinstitutt er stolte av å ha bidratt til TV-aksjonens viktige saker, og vil å fortsette å gjøre det i årene som kommer.

2011 – Norsk Folkehjelp Vi rydder for livet

Rydding av miner og klasevåpen i Afrika, Asia, Europa og Midtøsten.

 

2012 – Amnesty International Norge Stå opp mot urett

Arbeid med å avdekke grove brudd på menneskerettighetene i flere deler av verden.

 

2013 – Nasjonalforeningen for folkehelsen Dagene som forsvinner

Arbeidet med å bedre livskvaliteten for dem som er rammet av demens.

 

2014 – Kirkens Nødhjelp Vann forandrer alt

Arbeid med å sikre tilgang på rent vann og trygge sanitære forhold i flere land i Afrika og Asia.

 

2015 – Regnskogfondet Vi kan fortsatt redde regnskogen

Arbeid med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, Kongo og Ny-Guinea.

 

www.nrk.no/tvaksjonen/