Norskekart.no

norgeskart.no-norges-kartinstitutt

Norskekart.no er en offentlig tilgjengelig kartportal som gjør det enklest mulig for alle reisende å navigere på norske veier, enten det er privatpersoner, turister, det offentlige eller næringsdrivende. Norges Kartinstitutt synliggjør spesifikke interessepunkter i kartbasen ut i fra gitte kriterier. Norskekart.no er en karttjeneste som binder mangfoldet i norsk næringsliv og det offentlige sammen på en unik måte via sine interessepunkter.

Kartbasen norskekart.no markerer interessepunkter innenfor næringslivet, kulturlandskapet og det offentlige. Norges Kartinstitutt løfter fram de respektive aktørenes navn, varemerke, geografiske posisjon, gps-koordinater og kontaktinformasjon, alt samlet i ett informasjonsfelt. Interessepunktene markeres konkret i kartet med navn. Ved å klikke på navnet synliggjøres informasjonsfeltet. På den måten gjøres brukerne oppmerksomme på interessepunktene uten at opplevelsen av selve kartet svekkes.

Norskekart.no er en unik portal som koordinerer og integrerer relevante løsninger i kartet, og lenker til reiserelaterte tjenester. Norges Kartinstitutt knytter reiserute, trafikkinformasjon, vær og ladestasjoner til el-biler til hvert enkelt interessepunkt. Alt for å optimalisere reiseopplevelsen for brukeren.

Kartgrunnlag

Norges Kartinstitutt er stolte av å bruke Kartverkets hovedkartserie N50 Kartdata som kartgrunnlag. Det er en landsdekkende kartdatabase med alle tema laget for karthenvisninger i målestokk 1:50 000. Kartgrunnlaget er fundamentet i tjenesten norskekart.no. Kartet er brukervennlig, og det er enkelt å navigere i landskapet.

Norskekart.no har en avansert funksjon for zooming, så brukeren bestemmer detaljnivå; fra Norge i sin helhet, til et hustak i Indre Sogn.

Norges Kartinstitutt er et privateid selskap, som utvikler og vedlikeholder nettsiden norskekart.no. Selskapet har intet samarbeid med, eller tilknytning til Kartverket.

Interessepunkt og karttjenester

Norskekart.no har en avansert søkefunksjon for reisende som ønsker å finne noe konkret. Her kan brukeren søke opp spesifikke interessepunkt, adresser og steder. Norges Kartinstitutt er spesielt stolte av sine enkeltstående interessepunkter. De er løftet frem på bakgrunn av ulike kriterier, men har det til felles at de gjør kartet unikt og enda mer brukervennlig. Interessepunktene er særegne aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt. Interessepunktene tilfører kartet en merverdi innen varierte kriterier, for eksempel geografisk posisjon, bygningsmasse, størrelse, originalitet eller nedslagsfelt. Norges Kartinstitutt knytter relevant informasjon til hvert enkelt interessepunkt. For å bli et interessepunkt på norskekart.no, send en epost til post@norgeskartinstitutt.no

Meteorologisk institutt er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet, driver forskning og er et ledende internasjonalt forskningsmiljø. Norges Kartinstitutt ønsker at folk som ferdes på norske veier tar hensyn til vær og føreforhold. Derfor knytter vi norskekart.no til værvarsel fra yr.no, som er en tjeneste levert av Meteorologisk institutt og NRK. Norges Kartinstitutt laster kontinuerlig oppdatert værvarsel fra yr.no opp mot hvert enkelt interessepunkt på norskekart.no. Dermed kan besøkende til de respektive interessepunktene enkelt forholde seg til de lokale værforholdene. For mer informasjon, se yr.no.

Statens vegvesen samler nyttig informasjon for alle som ferdes på veien i ett digitalt kart. Dette er Norges beste og mest oppdaterte løsning når det gjelder trafikkinformasjon, fordi Vegvesenet kombinerer alle sine informasjonskilder i én plattform. Vegvesenets trafikkportal oppdateres i sanntid, derfor får brukerne alltid den mest oppdaterte og relevante informasjonen. Norges Kartinstitutt knytter trafikkinformasjonens kart direkte mot hvert enkelt interessepunkt. Dermed kan de som skal besøke interessepunktene få direkte og kontinuerlig oppdatert informasjon om redusert framkommelighet, og alt som påvirker trafikken, som kødannelser, veiarbeid, stengninger og ulykker.

Som en del av Statens vegvesens tjeneste er også en ruteplanlegger. På strekningen brukeren skal kjøre, vises alternative ruter, reisetider (en del steder), bompenger, ferjestrekninger med avgangstider og meldinger om hendelser på veien. Senere er det planlagt at begrensninger i høyde, vekt og bredde kommer inn i trafikkportalen. Dette vil ha stor nytteverdi for blant annet tungtransporten. Norges Kartinstitutt knytter ruteplanleggeren direkte opp mot våre interessepunkt, men ruteplanleggeren med trafikkinformasjon kan selvsagt også brukes generelt. For mer informasjon, se vegvesen.no.

Norges Kartinstitutt er opptatt av sikkerheten til de som ferdes på norske veier. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket, utviklet tjenesten varsom.no. Dette er en samlingstjeneste for varsling av naturfarer i Norge. Tjenesten varsler følgende naturfarer: snøskred, flom, jordskred og istykkelser. Norges kartinstitutt integrerer denne tjenesten i norskekart.no, slik at brukerne orienteres, og får oppdaterte varsler der de ferdes. For mer informasjon, se nve.no.

Norges Kartinstitutt er opptatt av miljøet. Stadig flere kjører el-bil, derfor har Norges Kartinstitutt integrert ladestasjoner til el-biler i kartsystemet. Brukerne kan altså finne samtlige ladestasjoner i hele landet. Informasjon om nye ladestasjoner oppdateres etter hvert som de dukker opp. Vi knytter også ladestasjonene opp mot interessepunktene. Dermed kan en finne ladestasjoner innenfor en viss radius fra det aktuelle interessepunktet. Informasjonen om ladestasjoner henter Norges Kartinstitutt fra NOBIL. NOBIL er et verktøy for innsamling og formidling av informasjon om ladestasjoner for ladbare kjøretøy. NOBIL er finansiert og eid av Enova, men initieres, utvikles og forvaltes av Norsk Elbilforening. For mer informasjon, se nobil.no.

For de som ønsker seg en særegen reiseopplevelse i bil, anbefaler Norges Kartinstitutt Nasjonale turistveger. Turistvegseksjonen i Statens vegvesen utvikler, tar vare på, drifter og formidler attraksjonen Nasjonale turistveger. Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer i vakker, norsk natur, som sammen utgjør et samlet reiselivsprodukt. I tillegg forsterkes reiseopplevelsen med tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser, samt nyskapende arkitektur og kunst langs rutene. Alle planlagte tiltak rundt strekningene forventes å være ferdig i år 2023. Da skal attraksjonen være komplett. For mer informasjon, se nasjonaleturistveger.no.

Norges Automobil-Forbund (NAF) er Nordens største interesseorganisasjon. Hver tiende nordmann er medlem i NAF. Norskekart.no brukes av alle typer reisende, men primært bilister. Derfor ønsker Norges Kartinstitutt å opplyse om NAFs tjenester. NAF tilbyr en rekke tjenester for bileiere, fra EU-kontroll og NAF-test av bilen, til gunstige lån og forsikringsavtaler. Medlemmer i NAF får blant annet veihjelp i Norge og Europa, advokatbistand, bilteknisk rådgivning, forsikring av bilnøkler, NAFs veibok og medlemsmagasinet Motor. For mer informasjon om NAF, se naf.no. For å bli medlem, følg denne linken: www.naf.no/medlemskap

Kartlink

Alle våre interessepunkter markeres i kartbasen norskekart.no. Norges Kartinstitutt anbefaler i tillegg hvert enkelt interessepunkt å koble kartløsningen mot sine respektive hjemmesider. Med en egen kartfunksjon direkte knyttet opp mot det enkelte interessepunkts hjemmeside, blir det enda enklere å finne fram. Dette gjøres ved at interessepunktenes kontaktperson mottar en URL, altså kartløsningens nettadresse, per epost. Denne URLen må hvert enkelt interessepunkt selv legge ut på sin hjemmeside, da Norges Kartinstitutt ikke har tilgang til å gjøre dette. Vanligvis sorteres kartløsningen under interessepunktets kontaktinformasjon. På den måten får besøkende på de respektive interessepunktenes hjemmeside en enkel tilgang til kartet, med veibeskrivelse, trafikkinformasjon, ladstasjoner for elbil, varsel om eventuelle naturkatastrofer og mye mer, direkte knyttet opp mot interessepunktets lokasjon.

Om dere ønsker å bli et interessepunkt, eller for spørsmål knyttet til hvordan en kobler linken til deres hjemmeside, ta kontakt på post@norgeskartinstitutt.no.

norgeskart.no–kart-til-interessepunkter-norges-kartinstitutt

Andre aktører

Norges Kartinstitutt er stolte av sine integrerte kartløsninger, samt tillatelsene til å linke til de fremste aktørene på sine respektive felt innenfor kartrelaterte tjenester. For mer informasjon om hva tjenestene inneholder, se hovedfanene Kart og Reiseinformasjon. Her er en oversikt over eksterne kontakter, og tjenestene de leverer: