Kart

Norskekart.no

Norges Kartinstitutts unike kart med interessepunkter, integrerte løsninger og reiserelaterte tjenester.

For mer informasjon, se hovedfanen norskekart.no

www.norskekart.no - En tjeneste levert av Norges Kartinstitutt

norges kartinstitutt
kart-veikart-norges-kartintitutt

Veikart og ruteplanlegger

Statens vegvesens veikart med offentlig informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank.

www.vegvesen.no/trafikk - Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen

NAF ruteplanlegger er en tjeneste med tips og inspirasjon til steder å besøke.

www.naf.no – En tjeneste levert av NAF

Ladestasjoner el-bil

NOBIL er Norsk Elbilforening og Enovas interaktive kartoversikt over alle ladestasjoner til e-bil i Norge. Nobil er en tjeneste levert av Enova og Norsk Elbilforening.

For oversikt over ladestasjoner i Norge, se norskekart.no

kart-ladestasjoner-norges-kartintitutt
kart-turistkart-norges-kartintitutt

Turistkart

Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer gjennom vakker norsk natur der opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser. Statens vegvesen står bak dette arbeidet.

www.nasjonaleturistveger.no – En tjeneste levert av Statens vegvesen

Klimakart

SeNorge er en internettportal med daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima i Norge. Tjenesten er levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, og er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Kartverket.

SeNorge har fire hovedtemaer:

Snø: Snøkart for Norge. Se kart over blant annet snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen.

Vann: Vannkart for Norge. Se kart over blant annet vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting

Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.

Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for blant annet nedbør, temperatur, snø og avrenning.

www.senorge.no

Rjukandefossen waterfall in Hemsedal, Norway
kart-iskart-norges-kartintitutt

Iskart

Iskart.no er Norges vassdrags- og energidirektorats kartvisning for isobservasjoner, webkameraer som ser is, isulykker og svekket is pga reguleringer. Kartet er integrert mot databasen regObs.no hvor alle kan sende inn sine egne isobservasjoner. Oppdatert informasjon om fare ved å ferdes på islagte vann, samt oversikt over skøytbarhet, ulykker og dødsulykker på isen de siste årene. Tjenesten kan inneholde feil, og det er den som ferdes på isen som selv har ansvaret for egen sikkerhet.

Iskart.no – En tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat.