Norges Kartinstitutt

Norges Kartinstitutt er ansvarlige for kartportalen norskekart.no. Norges Kartinstitutt drifter og utvikler en helhetlig reiseinformasjon med et bredt utvalg av kartfunksjoner, samt landets beste tjenester knyttet til reiserute, trafikk, vær, turisme og varslingstjenester.

Selve kartet er laget i et digitalt format og er offentlig tilgjengelig, til fritt bruk for alle. Norges Kartinstitutt gjør det enklest mulig for alle reisende å navigere på norske veier, enten det er privatpersoner, turister, det offentlige eller næringsdrivende. Norges Kartinstitutt synliggjør spesifikke interessepunkter innenfor næringslivet og det offentlige ut i fra gitte kriterier.

Interessepunktene markeres direkte inn i kartgrunnlaget. Norges Kartinstitutt binder dermed næringslivet og det offentlige Norge sammen.

Norskekart.no er først og fremst en karttjeneste, og vi er stolte av å bruke kartgrunnlaget til Statens Kartverk. Norges Kartinstitutt videreutvikler kartgrunnlaget ved å implementere nyttig informasjon fra andre offentlige etater inn i kartløsningen. Som for eksempel informasjon fra Statens Vegvesen, Meteorologisk institutt og Norges vassdrags og -energidirektorat (NVE). Norges Kartinstitutt gjør denne informasjonen tilgjengelig, og optimaliserer kartbasen for norske brukere.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Norskekart.no

Under denne fanen finner du informasjon om kartportalen.

Kart og reiseinformasjon

Under disse fanene finner du informasjon om kart og reise.

Om oss

Under denne fanen finner du informasjon om oss.